ฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิต (Postharvest Technology / Post Production ) โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นบทคัดย่องานวิจัยและนำมาเผยแพร่ ซึ่งหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการเรื่องเต็มของงานวิจัยที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อกับเจ้าของงานวิจัยหรือ ตามแหล่งที่มาของงานวิจัยนั้น ๆ โดยตรง

การสืบค้นข้อมูล

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายในเว็บไซต์ โดยใช้ฟอร์มการสืบค้นนี้

ผลงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ แยกตามรายปี โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเรื่องเต็ม (Full Paper) แยกตามรายปี ได้ดังนี้

วิทยานิพนธ์ รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ

งานวิจัยจากงาน สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัยจากงานสัมมนาฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ ได้ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 (22-23 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่)
 • ครั้งที่ 2 (21-22 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น)
 • ครั้งที่ 3 (10-11 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ท หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี)
 • ครั้งที่ 4 (8-9 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่)
 • ครั้งที่ 5 (28-29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ)
 • ครั้งที่ 6 (14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น)
 • ครั้งที่ 7 (19-20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่)
 • ครั้งที่ 8 (1-3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่)
 • ครั้งที่ 9 (23-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมพัทยาพาร์คบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี)
 • ครั้งที่ 10 (23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น)
 • ครั้งที่ 11 (22-23 สิงหาคม 2556 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี)
 • ครั้งที่ 12 (16-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่)
 • ครั้งที่ 13 (18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา)
 • ครั้งที่ 14 ( 2-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย)
 • ครั้งที่ 15 ( 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น)
 • ครั้งที่ 16 ( 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี)
 • ครั้งที่ 17 ( 11 - 12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี)
 • ครั้งที่ 18 ( ประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 )
 • ครั้งที่ 19 ( ประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 )
 • ครั้งที่ 20 ( 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น)