รายชื่องานวิจัย Durable Crops > ธัญพืช

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 red fescue Festuca rubra Poaceae
2 meadow ryegrass, meadow fescue Schedonorus pratensis, Lolium pratensis Poaceae
3 Kentucky bluegrass Poa pratensis Poaceae
4 ข้าว (rice) Oryza sativa Poaceae
5 ข้าวบาร์เลย์ (barley) Hordeum spp. Poaceae
6 ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays Poaceae
7 ข้าวฟ่าง (sorghum) Sorghum bicolor Poaceae
8 ข้าวฟ่างไม้กวาด, มิลเลท (common millet, broom corn, hog millet) Panicum miliaceum Poaceae
9 ข้าวฟ่างหางกระรอก (foxtail millet, foxtail bristlegrass) Setaria italica Poaceae
10 ข้าวไรน์ (rye) Secale cereale Poaceae
11 ข้าวสาลี (wheat) Triticum spp. Poaceae
12 ข้าวโอ๊ต (oat) Avena spp. Poaceae
13 ทริทิเคลี (triticale) xTriticosecale rimpaui Poaceae
14 บักวีท (buckwheat) Fagopyrum spp. Polygonaceae
15 เมล็ดผักขม (pigweed seed, amaranth seed, amaranth grain) Amaranthus spp. Amaranthaceae
16 ลูกเดือย (adlay, adlay millet, job's tears) Coix lacryma-jobi Poaceae
17 อื่น ๆ (others) - -