ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 81 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง