ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 (พิเศษ) 2561

ดาวน์โหลด สารบัญ | ปกวารสารฯ

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 98 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง