รายชื่องานวิจัย Durable Crops > เมล็ดพันธุ์ไม้ผล

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 chilghoza pine Pinus gerardiana Pinaceae
2 keluak, football fruit Pangium edule Flacourtiaceae
3 กระบก (kabok, pau kijang) Irvingia malayana Irvingiaceae
4 กาแฟ (coffee) Coffea spp. Rubiaceae
5 เกาลัด (chestnut) Castanea spp. Fagaceae
6 โกโก้ (cocoa, cacao) Theobroma cacao Sterculiaceae
7 โคล่านัท (kola nut, cola nut) Cola spp. Sterculiaceae
8 จันทร์เทศ (nutmeg) Myristica fragrans Myristicaceae
9 ไทเกอร์นัท (tiger nut) Cyperus esculentus Cyperaceae
10 บราซิลนัท (Brazilnut) Bertholletia excelsa Lecythidaceae
11 ผลหมาก (betal nut, areca nut) Areca catechu Arecaceae
12 พิทาชิโอ (pistachio) Pistacia vera Anacardiaceae
13 พีแคน (pecan nut) Carya illinoinensis Juglandaceae
14 ไพน์นัท ถั่วไพน์ (pine nut, Mexican pine nut) Pinus cembroides Pinaceae
15 มะม่วงหัวแมงวัน (เมล็ดพันธุ์) (Charoli, Chironji seed) Buchanania lanzan Anacardium
16 มะม่วงหิมพานต์ (cashew nut) Anacardium occidentale Anacardiaceae
17 มะละกอ (เมล็ดพันธุ์) (papaya seed) Carica papaya Caricaceae
18 แมคคาเดเมีย (macadamia nut) Macadamia spp. Proteaceae
19 วอลนัท (walnut) Juglans spp. Juglandaceae
20 อัลมอนด์ (almond) Prunus dulcis Rosaceae
21 อื่นๆ (others) - -
22 เอพริคอท, บ๊วย (เมล็ดพันธุ์) (apricot seed) Prunus armeniaca, P. mume Rosaceae
23 แอปเปิ้ล (เมล็ดพันธุ์) (apple seed) Malus domestica Rosaceae
24 ฮาเซลนัท (hazelnut) Corylus spp. Betulaceae