รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ผล

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 pawpaw Asimina triloba Annonaceae
2 actinidia Actinidia macrosperma Actinidiaceae
3 apple cactus, columnar cactus Cereus hildmannianus, C. peruvianus Cactaceae
4 monkey orange, natal orange Strychnos spinosa Loganiaceae
5 bilberry, whortleberry Vaccinium myrtillus Ericaceae
6 phalsa, falsa Grewia asiatica Tiliaceae
7 kokum, garcinia Garcinia indica Clusiaceae
8 abiu Pouteria caimito Sapotaceae
9 chilean guava Ugni molinae , Myrtus ugni Myrtaceae
10 mangaba, mangabeira Hancornia speciosa Apocynaceae
11 hu-you, Japanese orange, hardy orange Poncirus trifoliata Rutaceae
12 sudachi fruit Citrus sudachi Rutaceae
13 wild loquat Uapaca kirkiana Euphorbiaceae
14 nance Byrsonima crassifolia Malpighiaceae
15 tangelo, honey bell orange Citrus x tangelo Rutaceae
16 jiotilla, chiotilla Escontria chiotilla Cactaceae
17 hawthorn, mayhaw Crataegus sp. Rosaceae
18 กระท้อน (santol) Sandoricum koetjape , S. indicum Meliaceae
19 กล้วย (banana, plantain) Musa spp. Musaceae
20 กัมควัท, ส้มจี๊ด (kumquat) Fortunella spp. Rutaceae
21 กีวี (kiwifruit, chinese gooseberry) Actinidia deliciosa , A. chinensis Actinidiaceae
22 กูสเบอร์รี่ (goosebery) Ribes spp. Grossulariaceae
23 เกร็ฟฟรุท, ส้มโอผลเล็ก (grapefruit) Citrus paradisi Rutaceae
24 แก้วมังกร, พิทายา (dragonfruit, pitaya) Hylocereus undatus Cactaceae
25 ขนุน (jack fruit) Artocarpus heterophyllus Moraceae
26 ควินซ์ (quince) Cydonia oblonga Rosaceae
27 แครนเบอรี่ (cranberry) Vaccinium macrocarpon Ericaceae
28 เงาะ (rambutan) Nephelium lappaceum Sapindaceae
29 จาบูติคาบา (jabuticaba, guapuru, hivapuru) Myrciaria spp. Myrtaceae
30 ชมพู่ (rose apple, malay apple, java apple) Syzygium malaccense, S. jambos, Eugenia jambos, E. malaccensis Myrtaceae
31 เชอร์รี่ (cherry) Prunus avium Rosaceae
32 โช๊คเบอร์รี่ (chokeberry) Aronia sp. Rosaceae
33 ซัสคาทูน (saskatoon fruit, service berry) Amelanchier alnifolia Rosaceae
34 ตะลิงปลิง (bilimbi, vinagrillo, cucumber tree) Averrhoa bilimbi Averrhoaceae
35 ท้อ (peach) Prunus persica Rosaceae
36 ทับทิม (pomegranate) Punica granatum Punicaceae
37 ทุเรียน (durian) Durio zibethinus Bombacaceae
38 ทุเรียนเทศ (soursop) Annona muricata Annonaceae
39 น้อยหน่า (sugar apple, sweetsop) Annona sqamosa Annonaceae
40 น้อยหน่าญี่ปุ่น (cherimoya) Annona cherimola Annonaceae
41 น้อยหน่าออสเตรเลีย, อะติมัวยา (atemoya) Annona atemoya Annonaceae
42 น้อยโหน่ง (custard apple) Annoca reticulata Annonaceae
43 เนคตารีน (nectarine) Prunus persica var. nucipersica, P. persica var. nectarina Rosaceae
44 บลูเบอร์รี่ (blueberry) Vaccinium spp. Ericaceae
45 เบย์เบอร์รี่ (bayberry) Myrica spp. Myricaceae
46 แบล็ค เคอเรนท์ (black currant) Ribes nigrum, R. rubrum, R. sativum Grossulariaceae
47 แบล็คเบอร์รี่ (blackberry) Rubus laciniatus Rosaceae
48 ผลแคคตัส (cactus pear fruit, prickly pear fruit) Opuntia spp. Cactaceae
49 ฝรั่ง (guava) Psidium guajava Myrtaceae
50 พรุน (prune) Prunus domestica Rosaceae
51 พลับ (persimmon) Diospyros spp. Ebenaceae
52 พลัม, ลูกไหน (plum) Prunus domestica Rosaceae
53 พุทรา (jujube, ber fruit, Chinese date) Zizyphus spp. Rhamnaceae
54 เฟโจ (feijoa) Feijoa sellowiana Myrtaceae
55 มะกรูด (leech lime, porcupine orange) Citrus hystrix Rutaceae
56 มะกอก (olive) Olea europaea Oleaceae
57 มะกอกเทศ (hog plum, mombin) Spondias sp. Anacardiaceae
58 มะขาม (tamarind) Tamarindus indica Fabaceae
59 มะขามป้อม (emblic, Indian gooseberry) Phyllanthus emblica , Emblica officinalis Euphorbiaceae
60 มะเดื่อ, มะเดื่อฝรั่ง (fig) Ficus carica Moraceae
61 มะตาด (elephant apple, chulta) Dillenia indica Dilleniaceae
62 มะตูม (bael fruit) Aegle marmelos Rutaceae
63 มะนาว (lime, lemon) Citrus aurantifolia, C. limon Rutaceae
64 มะพร้าว (coconut) Cocos nucifera Arecaceae
65 มะเฟือง (star fruit, belimbing, carambola) Averrhoa carambola Oxalidaceae
66 มะม่วง (mango) Mangifera indica Anacardiaceae
67 มะยงชิด, มะปราง (marian plum, gandaria, plum mango) Bouea spp. Anacardiaceae
68 มะละกอ (papaya) Carica papaya Caricaceae
69 มังคุด (mangosteen) Garcinia mangostana Clusiaceae
70 ระกำ (rakum palm) Salacca rumphii Arecaceae
71 แรสพ์เบอร์รี (raspberry) Rubus idaeus Rosaceae
72 ลองกอง, ดูกู (longkong, duku) Lansium domesticum , Aglaia dookoo Meliaceae
73 ละมุด (sapodilla, sapota, chico) Manilkara zapota, M. achras, Arcras sapota Sapotaceae
74 ละมุดฝรั่ง (mammee sapote,naseberry) Pouteria sapota, P. mammosa, Calocarpum sapota Sapotaceae
75 ละมุดสวรรค์, ละมุดเขมร (egg fruit, canistel ) Pouteria campechiana, Lucuma campechiana Sapotaceae
76 ลางสาด (langsat) Lansium domesticum Meliaceae
77 ลำไย (longan) Dimocarpus longan Sapindaceae
78 ลิ้นจี่ (lychee, litchi) Litchi chinensis Sapindaceae
79 ลูกหว้า (java plum) Syzygium cumini Myrtaceae
80 โลควัท, ปีแป้ (loquat) Eriobotrya japonica Rosaceae
81 วานิลา (vanilla) Vanila planifolia Orchidaceae
82 ไวท์ซาเปา (white sapote) Casimiroa edulis Rutaceae
83 สตรอเบอร์รี่ (strawberry) Fragaria spp. Rosaceae
84 ส้ม, ส้มเขียวหวาน, ส้มเกลี้ยง (orange, sweet orange, tangerine) Citrus sinensis, C. reticulata Rutaceae
85 ส้มมือ, ซิตรอน, ส้มโอมะละกอ (citron) Citrus medica Rutaceae
86 ส้มโอ (pummelo, shaddock) Citrus maxima , C. grandis Rutaceae
87 สละ (salak plum) Salacca edulis Arecaceae
88 สับปะรด (pineapple) Ananas comosus Bromeliaceae
89 สาเก (breadfruit, breadnut) Artocarpus altilis Moraceae
90 สาลี่ (pear) Pyrus communis, P. pyrifolia Rasaceae
91 เสาวรส (passionfruit) Passiflora spp. Passifloraceae
92 หนามแดง (karanda, natal plum) Carissa carandus Apocynaceae
93 หม่อน (mulberry) Morus alba Moraceae
94 หูกวาง (tropical almond) Terminalia catappa L. Combretaceae
95 องุ่น (grape) Vitis spp. Vitaceae
96 อเซอโรรา เชอร์รี่ (acerola cherry) Malpighia emarginata, M. glabra Malpighiaceae
97 อราซา (araza, strawberry guava) Eugenia stipitata Myrtaceae
98 อโวกาโด (avocado) Persea americana Lauraceae
99 อินทผลัม (date palm) Phoenix dactylifera Arecaceae
100 อื่นๆ (others) - -
101 เอพริคอท, บ๊วย (apricot, japanese apricot) Prunus armeniaca, P. mume Rosaceae
102 แอปเปิ้ล (apple) Malus domestica Rosaceae