รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ผล

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 pawpaw Asimina triloba Annonaceae
2 actinidia Actinidia macrosperma Actinidiaceae
3 apple cactus, columnar cactus Cereus hildmannianus, C. peruvianus Cactaceae
4 monkey orange, natal orange Strychnos spinosa Loganiaceae
5 bilberry, whortleberry Vaccinium myrtillus Ericaceae
6 phalsa, falsa Grewia asiatica Tiliaceae
7 kokum, garcinia Garcinia indica Clusiaceae
8 abiu Pouteria caimito Sapotaceae
9 chilean guava Ugni molinae , Myrtus ugni Myrtaceae
10 mangaba, mangabeira Hancornia speciosa Apocynaceae
11 hu-you, Japanese orange, hardy orange Poncirus trifoliata Rutaceae
12 sudachi fruit Citrus sudachi Rutaceae
13 wild loquat Uapaca kirkiana Euphorbiaceae
14 nance Byrsonima crassifolia Malpighiaceae
15 tangelo, honey bell orange Citrus x tangelo Rutaceae
16 jiotilla, chiotilla Escontria chiotilla Cactaceae
17 hawthorn, mayhaw Crataegus sp. Rosaceae
18 กระท้อน (santol) Sandoricum koetjape , S. indicum Meliaceae
19 กล้วย (banana, plantain) Musa spp. Musaceae
20 กัมควัท, ส้มจี๊ด (kumquat) Fortunella spp. Rutaceae
21 กีวี (kiwifruit, chinese gooseberry) Actinidia deliciosa , A. chinensis Actinidiaceae
22 กูสเบอร์รี่ (goosebery) Ribes spp. Grossulariaceae
23 เกร็ฟฟรุท, ส้มโอผลเล็ก (grapefruit) Citrus paradisi Rutaceae
24 แก้วมังกร, พิทายา (dragonfruit, pitaya) Hylocereus undatus Cactaceae
25 ขนุน (jack fruit) Artocarpus heterophyllus Moraceae
26 ควินซ์ (quince) Cydonia oblonga Rosaceae
27 แครนเบอรี่ (cranberry) Vaccinium macrocarpon Ericaceae
28 เงาะ (rambutan) Nephelium lappaceum Sapindaceae
29 จาบูติคาบา (jabuticaba, guapuru, hivapuru) Myrciaria spp. Myrtaceae
30 ชมพู่ (rose apple, malay apple, java apple) Syzygium malaccense, S. jambos, Eugenia jambos, E. malaccensis Myrtaceae
31 เชอร์รี่ (cherry) Prunus avium Rosaceae
32 โช๊คเบอร์รี่ (chokeberry) Aronia sp. Rosaceae
33 ซัสคาทูน (saskatoon fruit, service berry) Amelanchier alnifolia Rosaceae
34 ตะลิงปลิง (bilimbi, vinagrillo, cucumber tree) Averrhoa bilimbi Averrhoaceae
35 ท้อ (peach) Prunus persica Rosaceae
36 ทับทิม (pomegranate) Punica granatum Punicaceae
37 ทุเรียน (durian) Durio zibethinus Bombacaceae
38 ทุเรียนเทศ (soursop) Annona muricata Annonaceae
39 โทงเทงฝรั่ง ระฆังทอง (cape gooseberry) Physalis peruvianaL. Solanaceae
40 น้อยหน่า (sugar apple, sweetsop) Annona sqamosa Annonaceae
41 น้อยหน่าญี่ปุ่น (cherimoya) Annona cherimola Annonaceae
42 น้อยหน่าออสเตรเลีย, อะติมัวยา (atemoya) Annona atemoya Annonaceae
43 น้อยโหน่ง (custard apple) Annoca reticulata Annonaceae
44 เนคตารีน (nectarine) Prunus persica var. nucipersica, P. persica var. nectarina Rosaceae
45 บลูเบอร์รี่ (blueberry) Vaccinium spp. Ericaceae
46 เบย์เบอร์รี่ (bayberry) Myrica spp. Myricaceae
47 แบล็ค เคอเรนท์ (black currant) Ribes nigrum, R. rubrum, R. sativum Grossulariaceae
48 แบล็คเบอร์รี่ (blackberry) Rubus laciniatus Rosaceae
49 ผลแคคตัส (cactus pear fruit, prickly pear fruit) Opuntia spp. Cactaceae
50 ฝรั่ง (guava) Psidium guajava Myrtaceae
51 พรุน (prune) Prunus domestica Rosaceae
52 พลับ (persimmon) Diospyros spp. Ebenaceae
53 พลัม, ลูกไหน (plum) Prunus domestica Rosaceae
54 พุทรา (jujube, ber fruit, Chinese date) Zizyphus spp. Rhamnaceae
55 เฟโจ (feijoa) Feijoa sellowiana Myrtaceae
56 มะกรูด (leech lime, porcupine orange) Citrus hystrix Rutaceae
57 มะกอก (olive) Olea europaea Oleaceae
58 มะกอกเทศ (hog plum, mombin) Spondias sp. Anacardiaceae
59 มะขาม (tamarind) Tamarindus indica Fabaceae
60 มะขามป้อม (emblic, Indian gooseberry) Phyllanthus emblica , Emblica officinalis Euphorbiaceae
61 มะเดื่อ, มะเดื่อฝรั่ง (fig) Ficus carica Moraceae
62 มะตาด (elephant apple, chulta) Dillenia indica Dilleniaceae
63 มะตูม (bael fruit) Aegle marmelos Rutaceae
64 มะนาว (lime, lemon) Citrus aurantifolia, C. limon Rutaceae
65 มะพร้าว (coconut) Cocos nucifera Arecaceae
66 มะเฟือง (star fruit, belimbing, carambola) Averrhoa carambola Oxalidaceae
67 มะม่วง (mango) Mangifera indica Anacardiaceae
68 มะยงชิด, มะปราง (marian plum, gandaria, plum mango) Bouea spp. Anacardiaceae
69 มะละกอ (papaya) Carica papaya Caricaceae
70 มังคุด (mangosteen) Garcinia mangostana Clusiaceae
71 ระกำ (rakum palm) Salacca rumphii Arecaceae
72 แรสพ์เบอร์รี (raspberry) Rubus idaeus Rosaceae
73 ลองกอง, ดูกู (longkong, duku) Lansium domesticum , Aglaia dookoo Meliaceae
74 ละมุด (sapodilla, sapota, chico) Manilkara zapota, M. achras, Arcras sapota Sapotaceae
75 ละมุดฝรั่ง (mammee sapote,naseberry) Pouteria sapota, P. mammosa, Calocarpum sapota Sapotaceae
76 ละมุดสวรรค์, ละมุดเขมร (egg fruit, canistel ) Pouteria campechiana, Lucuma campechiana Sapotaceae
77 ลางสาด (langsat) Lansium domesticum Meliaceae
78 ลำไย (longan) Dimocarpus longan Sapindaceae
79 ลิ้นจี่ (lychee, litchi) Litchi chinensis Sapindaceae
80 ลูกหว้า (java plum) Syzygium cumini Myrtaceae
81 โลควัท, ปีแป้ (loquat) Eriobotrya japonica Rosaceae
82 วานิลา (vanilla) Vanila planifolia Orchidaceae
83 ไวท์ซาเปา (white sapote) Casimiroa edulis Rutaceae
84 สตรอเบอร์รี่ (strawberry) Fragaria spp. Rosaceae
85 ส้ม, ส้มเขียวหวาน, ส้มเกลี้ยง (orange, sweet orange, tangerine) Citrus sinensis, C. reticulata Rutaceae
86 ส้มมือ, ซิตรอน, ส้มโอมะละกอ (citron) Citrus medica Rutaceae
87 ส้มโอ (pummelo, shaddock) Citrus maxima , C. grandis Rutaceae
88 สละ (salak plum) Salacca edulis Arecaceae
89 สับปะรด (pineapple) Ananas comosus Bromeliaceae
90 สาเก (breadfruit, breadnut) Artocarpus altilis Moraceae
91 สาลี่ (pear) Pyrus communis, P. pyrifolia Rasaceae
92 เสาวรส (passionfruit) Passiflora spp. Passifloraceae
93 หนามแดง (karanda, natal plum) Carissa carandus Apocynaceae
94 หม่อน (mulberry) Morus alba Moraceae
95 หูกวาง (tropical almond) Terminalia catappa L. Combretaceae
96 องุ่น (grape) Vitis spp. Vitaceae
97 อเซอโรรา เชอร์รี่ (acerola cherry) Malpighia emarginata, M. glabra Malpighiaceae
98 อราซา (araza, strawberry guava) Eugenia stipitata Myrtaceae
99 อโวกาโด (avocado) Persea americana Lauraceae
100 อินทผลัม (date palm) Phoenix dactylifera Arecaceae
101 อื่นๆ (others) - -
102 เอพริคอท, บ๊วย (apricot, japanese apricot) Prunus armeniaca, P. mume Rosaceae
103 แอปเปิ้ล (apple) Malus domestica Rosaceae