รายชื่องานวิจัย Durable Crops > เมล็ดพันธุ์/หัวพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 เมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ (orchid seed) - Orchidaceae
2 เมล็ดพันธุ์กุหลาบ (rose seed) Rosa spp. Rosaceae
3 เมล็ดพันธุ์กุหลาบป่า, อาซาเลีย (azalea seed) Rhododendron spp. Ericaceae
4 เมล็ดพันธุ์ดาวกระจาย (cosmos, Mexican aster seed) Cosmos spp. Asteraceae
5 เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง (marigold seed) Tagetes spp. Asteraceae
6 เมล็ดพันธุ์บานชื่น (zinnia seed ) Zinnia spp. Asteraceae
7 เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ, เดซี (chrysanthemum, daisy seed) Chrysanthemum spp., Leucanthemum spp. Asteraceae
8 เมล็ดพันธุ์ยิบโซฟิลล่า (gypsophila, babys breath gypsophila seed) Gypsophila paniculata Caryophyllaceae
9 เมล็ดพันธุ์เยอร์บีรา (gerbera, barberton daisy seed) Gerbera jamesonii Asteraceae
10 เมล็ดพันธุ์เลียทริส (liatris seed) Liatris spicata Asteraceae
11 เมล็ดพันธุ์เลี่ยน (bead tree seed) Melia azedarach Meliaceae
12 หัวพันธุ์แกลดิโอลัส (gladiolus bulb) Gladiolus spp. Iridaceae
13 หัวพันธุ์ทิวลิป (tulip bulb) Tulipa spp. Liliaceae
14 หัวพันธุ์บัวสวรรค์ (rain lily, fairy lily bulb) Gustavia spp. Lecythidaceae
15 หัวพันธุ์ปทุมมา (patumma bulb) Curcuma sparganifolia Zingiberaceae
16 หัวพันธุ์ลิลลี่ (lily bulb) Lilium spp. Liliaceae
17 หัวพันธุ์ว่านมหาลาภ (Queen lily bulb) Phaedranassa spp. Amaryllidaceae
18 หัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ (amaryllis bulb ) Hippeastrum puniceum, H. equestre, Amaryllis puniceum Liliaceae
19 อื่น ๆ (others) - -