รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > สมุนไพร (Herb)

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 St. Johnswort Hypericum spp. Clusiaceae
2 redoul Coriaria myrtifolia Coriariaceae
3 Japanese pepper Zanthoxylum piperitum Rutaceae
4 Dyer's woad Isatis tinctoria Brassciceae
5 กระชาย (krachai, fingerroot) Boesenbergia rotunda, B. pandurata Zingiberaceae
6 กระวาน (cardamom) Elettaria cardamomum, Amomum cardamomum Zingiberaceae
7 กะเพรา (holy basil) Ocimum tenuiflorum, O. sanctum Lamiaceae
8 กานพลู (clove) Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllata Myrtaceae
9 ขมิ้น (curcum, turmeric) Cucuma longa, C. domestia Zingiberaceae
10 ข่า (greater galanga) Langus galanga, Alpinia galanga Zingiberaceae
11 ขิง (ginger) Zingiber officinale Zingiberaceae
12 คาร์โมมายด์ (chamomile) Matricaria recutita, Chamemilla recutita Asteraceae
13 โคกกระออม (welpenela) Cardiospermum helicacabum Sapindaceae
14 ชา (tea plant) Camellia sinensis Theaceae
15 ชุมเห็ดเทศ (emperor's candlesticks) Senna alata, Cassia alata Fabaceae
16 เชอร์วิล (chervil) Anthriscus cerefolium Apiaceae
17 ตะไคร้ (lemon grass) Cynbopogon citratus L. Poaceae
18 ทาย์ม (thyme) Thymus spp. Lamiaceae
19 ทีทรี (tea tree) Melaleuca alternifolia Myrtaceae
20 บอระเพ็ด (borapet) Tinospora crispa Menispermaceae
21 เบญกานี (aleppo oak) Quercus infectoria Fagaceae
22 ใบบัวบก (spadeleaf) Centella erecta, C. asiatica Apiaceae
23 ผักชีฝรั่ง (fitweed, spiritweed) Eryngium foetidum Apiaceae
24 ผักชีลาว (dill) Anethum graveolens Apiaceae
25 ผักเป็ดไทย (mukunuwenna) Alternanthera sessilis Amaranthaceae
26 ฝิ่น (opium poppy) Papaver somniferum Papaveraceae
27 ไพล (phlai, Cassumumr ginger) Zingiber montanum, Z. cassumunar Zingiberaceae
28 มาโจแรม (marjoram) Origanum majorana Lamiaceae
29 แมงลัก (hoary basil, hairy basil) Ocimum canum Lamiaceae
30 ยอ (noni) Morinda citrifolia Rubiaceae
31 ว่านหางจระเข้ (aloe, barbadus aloe) Aloe vera, A. barbadensis Aloeaceae
32 สะระแหน่ (mint, peppermint) Mentha spp. Lamiaceae
33 สีเสียดเทศ (gambir) Uncaria gambir Rubiaceae
34 โสม (ginseng) Panax spp. Araliaceae
35 หญ้าฝรั่น (saffron, cloth of gold) Crocus angustifolius Iridaceae
36 แห้ม (falso colombo, rizoma) Coscinium fenestratum Menispermaceae
37 โหระพา (sweet basil) Ocimum basilicum Lamiaceae
38 อบเชย (cinnamon) Cinnamomum spp. Lauraceae
39 อื่นๆ (others) - -
40 เอื้องหมายนา (crapeginger, spiral flag) Costus speciosus Costaceae