รายชื่องานวิจัย Durable Crops > พืชเส้นใย

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 นุ่น (kapook tree) Ceiba pentandra Bombacaceae
2 ปอ (jute, corchorus) Corchorus spp. Tiliaceae
3 ป่านรามี (ramie) Boehmeria nivea Urticaceae
4 ป่านลินิน (flax, linseed) Linum usitatissimum Linaceae
5 ฝ้าย (cotton) Gossypium spp. Malvaceae
6 อื่นๆ (others) - -
7 ฮีม, เฮ็ม (hemp seed) Cannabis sativa Cannabaceae