รายชื่องานวิจัย Animal Production

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 เนื้อกระต่าย (rabbit meat) Oryctolagus cuniculus Leporidae
2 เนื้อกระบือ (water buffalo) Bubalus spp. Bovidae
3 เนื้อไก่ (chicken) Gallus domesticus Thesienidae
4 เนื้อนกกระจอกเทศ (ostrich meat) Struthio camelus Struthionidae
5 เนื้อลูกแกะ (lamb) Ovis aries Bovidae
6 เนื้อวัว (beef) Bos taurus Bovidae
7 เนื้อหมู (pork) Sus scrofa, S. domesticus Suidae
8 อื่น ๆ (others) - -