หน้าแรก2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


Postharvest Technology Innovation Center

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวและประกาศล่าสุด

dit98

30 พฤษภาคม 2023

dit98

7 เมษายน 2023

สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์

วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

วีดีโอทั้งหมด

กิจกรรมของศูนย์ฯ

หนังสือของศูนย์ฯ

สมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมล


* indicates required

การสมัครรับข้อมูลทางอีเมล ถือว่าท่านยอมรับ นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ศูนย์ฯ