หน้าแรก2565

ขอเชิญร่วมงาน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


Postharvest Technology Innovation Center

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์

วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

วีดีโอทั้งหมด

กิจกรรมของศูนย์ฯ

หนังสือของศูนย์ฯ

สมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมล


* indicates required

การสมัครรับข้อมูลทางอีเมล ถือว่าท่านยอมรับ นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ศูนย์ฯ