ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 149 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง