รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ผล

ชื่อสามัญ : แบล็คเบอร์รี่ (blackberry)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rubus laciniatus

ตระกูล : Rosaceae

พบทั้งสิ้น 52 เรื่อง