รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ผล

ชื่อสามัญ : เงาะ (rambutan)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum

ตระกูล : Sapindaceae

พบทั้งสิ้น 131 เรื่อง