รายชื่องานวิจัย Durable Crops > ธัญพืช

ชื่อสามัญ : ข้าว (rice)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryza sativa

ตระกูล : Poaceae

พบทั้งสิ้น 984 เรื่อง