ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว

ความเสียหายของระหว่างการลดความชื้น 1
ความเสียหายของระหว่างการลดความชื้น 1
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลร่วง
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลร่วง
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลเป็นโรคเน่าราเขียว
เก็บเกี่ยว-ผลเน่าหลุดร่วง
เก็บเกี่ยว-ผลเน่าหลุดร่วง
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลแตก3
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลแตก3
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลแตก2
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลแตก2
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลแตก
ความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว-ผลแตก