ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว

ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-เกิดโรคผลเน่า
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-เกิดโรคผลเน่า
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-การเสื่อมคุณภาพของผลผลิต 3
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-การเสื่อมคุณภาพของผลผลิต 3
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-การเสื่อมคุณภาพของผลผลิต 2
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-การเสื่อมคุณภาพของผลผลิต 2
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-การเสื่อมคุณภาพของผลผลิต
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย-การเสื่อมคุณภาพของผลผลิต
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย
ความเสียหายระหว่างการจำหน่าย
เกิดโรคผลเน่าระหว่างการจำหน่าย
เกิดโรคผลเน่าระหว่างการจำหน่าย
ความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ 3
ความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ 3
ความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ 2
ความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ 2
ความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ 1
ความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ 1
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลผลิตเป็นโรคเน่าระหว่างการขนส่ง2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลผลิตเป็นโรคเน่าระหว่างการขนส่ง2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลผลิตเป็นโรคเน่าระหว่างการขนส่ง 1
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลผลิตเป็นโรคเน่าระหว่างการขนส่ง 1
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลเน่าระหว่างการขนส่ง 4
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลเน่าระหว่างการขนส่ง 4