ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว

ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลเน่าระหว่างการขนส่ง 2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลเน่าระหว่างการขนส่ง 2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลเน่าระหว่างการขนส่ง 1
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-ผลเน่าระหว่างการขนส่ง 1
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายในเชิงคุณภาพ 2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายในเชิงคุณภาพ 2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายในเชิงคุณภาพ
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายในเชิงคุณภาพ
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 2
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง-เกิดความเสียหายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-โรคแอนแทรคโนส
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-โรคแอนแทรคโนส
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-โรคขั้วผลเน่า
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-โรคขั้วผลเน่า
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงในโรงเก็บ 2
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงในโรงเก็บ 2
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงในโรงเก็บ 1
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงในโรงเก็บ 1
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงในโรงเก็บ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงในโรงเก็บ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงเข้าทำลาย 2
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงเข้าทำลาย 2