ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว

ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงเข้าทำลาย
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลงเข้าทำลาย
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลง เชื้อราในโรงเก็บ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-แมลง เชื้อราในโรงเก็บ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-ผลบุบ แตก
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-ผลบุบ แตก
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-เชื้อราในโรงเก็บ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-เชื้อราในโรงเก็บ
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-chilling injury ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็น 3
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-chilling injury ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็น 3
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-chilling injury ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็น 2
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-chilling injury ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็น 2
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-chilling injury ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็น 1
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา-chilling injury ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็น 1
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายระหว่างการเก็บเกี่ยว 4
ความเสียหายระหว่างการเก็บเกี่ยว 4
ความเสียหายระหว่างการเก็บเกี่ยว 3
ความเสียหายระหว่างการเก็บเกี่ยว 3