ดาวน์โหลดงานวิจัยงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย

ขอเชิญดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัยที่นำเสนอในงาน ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม