ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคโมเมทริกซ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร” ระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคโมเมทริกซ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร” (Chemometrics for agricultural data analysis) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียน