มะม่วง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หนังสือเรื่อง "มะม่วง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว"

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้จัดทำหนังสือเรื่อง มะม่วง การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีความหนากว่า 858 หน้า จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เล่มละ 950 บาท ฟรีค่าจัดส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์สารบัญหนังสือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ