ข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวบรอกโคลี

ข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวบรอกโคลี

สารบัญ

  • ดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvesting index)
  • ดัชนีคุณภาพ (Quality index)
  • การเก็บเกี่ยวและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  • ข้อกำหนดในการจัดเรียงและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิผลิตผลที่เหมาะสม (Precooling technology)
  • การเก็บรักษา
  • ความเสียหาย
  • อาการผิดปกติทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)