ข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลทุเรียน

ข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลทุเรียน

สารบัญ

  • ดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvesting index)
  • ดัชนีคุณภาพ (Quality index)
  • การเก็บเกี่ยวและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  • ข้อกำหนดในการจัดเรียงและบรรจุภัณฑ์
  • การเก็บรักษา
  • ความเสียหาย

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)