ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10-11 ส.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20
“นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยกระดับเกษตรไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://npht.phtnet.org