ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวนทั้งสิ้น 95 รายการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)