ข่าว/กิจกรรม ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวกิจกรรมในปี พ.ศ. 2559

ข่วและกิจกรรมใหม่ล่าสุด ของเราย้ายข้อมูลไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม ศูนย์ฯ

เลือกแสดงข่าวกิจกรรมใน ปี พ.ศ. 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548