ร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

Frontier Science Alliances

ดร.ณัฏฐวัฒน์ หมื่นมาณี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Science Alliances) ภายใต้แพลตฟอร์มวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences: TAS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และธัชวิทย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค