ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมของศูนย์ฯ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (Northern Agri CMU Expo 2022) ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และจำหน่ายสินค้าทางเกษตร ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565