ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน “TechnoMart 2022” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “BCG in Postharvest technology of Arabica Coffee” ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งาน TechnoMart 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณ พาร์ค พารากอน ชั้นเอ็ม, คริสตัล คอร์ท และ ลีฟวิ่ง ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ชั้น G อาคารศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของศูนย์ฯ
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของศูนย์ฯ