ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1943 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิเชียร  เฮงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.สุชาติ  จิรพรเจริญ  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ นางจุฑานันท์  ไชยเรืองศรี  ผู้จัดการศูนย์ฯ  ได้นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ Prof. Dr. Wolfgang Lucke และ ศ.ดร. อารันต์  พัฒโนทัย เข้าเยี่ยมและรับทราบข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของหน่วยปฏิบัติงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมี ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิช  ผู้แทนและคณะกรรมการดำเนินงาน ต้อนรับในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม  2551 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์