กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2559

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1652 ครั้ง
Print Friendly and PDF
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2559

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น เพื่อเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงสู่สังคมและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 120 คน

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559