บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การคัดเลือกสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อรา Penicillium expansum ของผลแอปเปิ้ล

โดย : ณัฐมน สมศักดิ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ