บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะข้าวโพดเพื่อนวดทานตะวัน พันธุ์ไพโอเนียร์ จัมโบ้ โดยใช้ลูกนวดแบบแถบนวด

โดย : ประคัลภ์ คงสินสิริ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ