รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > สมุนไพร (Herb)

ชื่อสามัญ : แห้ม (falso colombo, rizoma)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coscinium fenestratum

ตระกูล : Menispermaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย