ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Smart Life by CoE #Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Smart Life by CoE #Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560


ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Smart Life by CoE #Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา