การใช้ Phosphine กำจัดแมลง (Quarantine pest) ในไม้ตัดดอก

การใช้ Phosphine กำจัดแมลง (Quarantine pest) ในไม้ตัดดอก


การส่งออกไม้ตัดดอก จำเป็นต้องผ่านขั้นตอน quarantine pest โดยการทำให้ไม้ตัดดอกปราศจากแมลง การรมด้วย methyl bromide เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก แต่มักจะพบว่ามีไม้ตัดดอกหลายชนิด ได้รับความเสียหาย และยังพบอีกว่าในบางประเทศประกาศห้ามใช้ methyl bromide เพราะ methyl bromide เป็นสารที่ทำลายโอโซน และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการค้นหาสารอื่นมารมกำจัดแมลงแทนสาร methyl bromide

ปัจจุบันนี้มีการทดลองใช้สาร phosphine หรือ hydrogen phosphide (PH3) มารมกำจัดแมลงในไม้ตัดดอก ซึ่ง phosphine มีความเป็นพิษต่อพืชต่ำ จากผลการทดลองพบว่า การรม phosphine เข้มข้น 300 m l/l นาน 2 ชั่วโมง ทำให้ตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟ (Heliothrips haemorrhoidalis) ตายภายใน 18 ชั่วโมง และ การใช้ phosphine ที่ความเข้มข้น 1000 ml/l ร่วมกับ 33% CO2 นาน 4 ชั่วโมง ทำให้ตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน (Myzus persicae) ตายภายใน 36 ชั่วโมง การใช้ phosphine ที่ความเข้มข้น 700 ppm นาน 15 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 15 °C มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้หลายชนิด ยกเว้นไข่ของไรบางชนิด (Tetranychus urticae) ถ้ามี CO2 เป็นตัวนำก๊าซ จะช่วยย่นระยะเวลาในการรมลงเหลือ 13 ชั่วโมง

ถ้าใช้สาร phosphine ร่วมกับ Pestigas® (0.4% pyrethrum + 2% piperonyl butoxide โดยมี CO2 เป็นตัวนำก๊าซ) จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้มากยิ่งขึ้น

ผลของการรมไม้ตัดดอกแต่ละชนิดด้วย Phosphine (0.42 gm-3) ร่วมกับ Pestigas® (0.02 gm-3)

ชนิดของไม้ตัดดอก
ชื่อสามัญ
อายุการปักแจกัน
1 วัน
7 วัน
Andresonia simplex Spiked Andresonia
ดี
ดี
Anigozanthos pulcherrimus Kangaroo Paw
ดี
ดี
Banksia baxteri Bird’s Nest Banksia
ดี
ดี
Banksia coccinea Scarlet Banksia
ดี
ดี
Banksia prionotes Acorn Banksia
ดี
ดี
Banksia speciosa Showy Banksia
ดี
ดี
Brunia albiflora Albiflora
ดี
ดี
Chamelaucium uninatum Geraldton Waxflower
ดี
ดีพอใช้
Dryandra nobilis Golden Dryandra
ดี
ดี
Eucalyptus (foliage) Eucalyptus
ดี
ดี
Gerbera Transvaal Daisy
ดี
ดี
Gloriosa rothschildiana Gloriosa Lily
ดี
ดี
Lachnostachys verbascifolia Lambstail
ดี
ดี
Leucadendron discolor (male and female) Discolor
ดี
ดี
Leucadendron coniferum Sablosum
ดี
ดี
Leucadendron floridum Floridum
ดี
ดี
Leucadendron eucalyptifolium Eucalyptifolium
ดี
ดี
Leptospermum rotundifolium Round Leaf Tea Tree
ดี
ดีพอใช้
Leucadendron Safari Sunset
ดี
ดีพอใช้
Leucadendron salignum Salignum
ดี
ดี
Leucadendron  Silvan Red
ดี
ดีพอใช้
Leucospermum cordifolium Sun Burst
ดี
ดี
Ozothamnus diosmifolium Rice Flower
ดี
ดี
Protea cynaroides King Protea
ดี
ดี
Protea  Pink Ice
ดี
ดีพอใช้
Protea repens Honey Protea
ดี
ดี
Podocarpus drouynianus Emu Grass
ดี
ดี
Scholtzia laxiflora Red Scholtzia
ดี
ดีพอใช้
Serruria florida Blushing Bride
ดี
ดี
Telopea speciosissima Waratah
ดี
ดี
Thryptomene calycina Grampians Thryptomene
ดี
ดีพอใช้
Verticordia nitens Yellow Morrison
ดี
ดี

 

แผนผังของห้องที่มีความจุขนาด 27 ลูกบาศก์เมตร สำหรับการรม phosphine โดยใช้ระบบความร้อนและการหมุนเวียนของก๊าซ
ที่มา

ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย และเคมีภัณฑ์ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเทมีภัณฑ์ (MSDS). Phosphine. [ o­nline] . Available :// www.pcd.go.th

Karunaratne, C., G.A. Moore, R. Jones and R. Ryan. 1997. Phosphine and its effect o­n some common insects in cut flowers. Postharvest Biology and Technology 10(3): 255-262.

Weller, G.L. and J.E. van S. Graver. 1998. Cut flower disinfestation: Assessment of replacement fumigants for methyl bromide. Postharvest Biology and Technology 14(3): 325-333.

Williams, P. Fumigation Techniques for Export Wildflowers. [ o­nline] . Available :// www.rirdc.gov.au