รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์

วุฒิศึกษา :
PhD. (Food Science), Oklahoma State U., USA
สังกัด :
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Cereal Post harvest, Cereal and starch Chemistry and Technology, Cereal Processing and properties of foods, Food chemistry and analysis, and Food Safety: GMP, HACCP & ISO 9000, ISO 22000
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4336-2132