บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การยีดอายุการปักแจกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูด้วยกรด 5-ซัลโฟซาลิซิลิก

โดย : พิชญ์สินี ปินตารินทร์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ