บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

บทบาทของ chlorophyllase ต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในบรอกโคลีและการควบคุมการสลายตัวของคลอโรฟิลล์โดยการใช้รังสียูวี

โดย : อนุพงษ์ ก้าวสัมพันธ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ