บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการใช้สารสกัดจากพืชทดแทนสารเคมีต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบพันธุ์แดงแกงกาล่าร์

โดย : หนึ่งนภา รื่นเริงกลิ่น วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ