บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการควบคุมสภาพบรรยากาศและการใช้ superatmospheric oxygen ต่ออาการการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ

โดย : บัณฑิตา ยงค์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ