บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การประเมินคุณลักษณะ การจำแนก และการคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากไส้กรอกหมักพื้นบ้านของไทย(หม้ำ)เพื่อใช้เป็นเชื้อเริ่มต้นในการหมัก

โดย : วรรณี สมัปปิโต วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ