บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการทดแทนน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและไนไตรท์บางส่วนด้วยอินูลินผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนา

โดย : ภัทรพล สิงห์ปั้น วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ