บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของแสงอัลตราไวโอเลต-ซี ต่อการเกิดโรคราเขียวและการผลิตสารต้านเชื้อราที่ผิวส้มเขียวหวาน

โดย : สุดสวาท เกียรติปรีชา วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ