บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกำจัดเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

โดย : กรกิตติ์ เฉลยถ้อย วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ