รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อสามัญ : เขียวหมื่นปี (aglaonema, Chinese evergreen)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema spp.

ตระกูล : Araceae

พบทั้งสิ้น 1 เรื่อง