ธนาคารปูไข่ ความสำเร็จประมงสุนทรภู่

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 56
“ถ้าเมื่อก่อน ช่วงเดือนเมษาฯ ถึงกรกฎาคม ชาวประมงอวนปูม้าพื้นบ้านไม่มีรายได้เพราะจับปูไม่ได้สักตัว แต่เดี๋ยวนี้อย่างไม่ได้เลย ก็วันละ 5–10 กิโล เป็นเพราะเรามีธนาคารปูไข่” นายพะเยาว์ สุวรรณโชติ นายกสมาคมประมงสุนทรภู่ จ.ระยอง เล่าถึงความเป็นมาในการรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคม มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เพื่อดำเนินการกิจกรรมช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านให้มีความอยู่ดีกินดี และการอนุรักษ์รวมทั้งปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่มาโดยตลอด และพบว่าปูม้าได้ลดน้อยลงไปมาก ซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามาจากอะไรแน่ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ