ตั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กทม. เพิ่มค่าเศษขยะ - ลดปัญหามลพิษ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 56
การเพิ่มปริมาณของขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่ จะเห็นว่าปัจจุบันขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยอยู่ที่ 9,800 ตันต่อวัน แต่มีเพียงร้อยละ 36 เท่านั้นที่ได้รับการบริหารจัดการตามระบบ ส่วนที่เหลือถูกกำจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง ส่งผลให้ขยะคงค้างเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก