เปิดหน้าดิน 'ไถระเบิดดินดาน' วิธีทำพืชโตเร็ว-ให้ผลผลิตเพิ่ม

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 56
ต้องยอมรับว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกษตรกรทั่วประเทศต้องประสบพบเจอในระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูกพืช นั่นก็คือสภาพพื้นที่ที่เป็นดินดาน แข็งกระด้างอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ซึ่งทางออกของปัญหาดังกล่าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้แนะนำด้วยการ “ไถระเบิดดินดาน” เพื่อขจัดปัญหาดินดานออกจากพื้นที่เกษตรของเกษตรกร ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก